Алгебра 7 клас. Вправи. Самостійні роботи. Контрольні роботи.

Алгебра 7 клас. Вправи. Самостійні роботи. Контрольні роботи.

Істер Олександр
№ 359
ISBN
: 978-966-101-985-9
Видавництво
:
Навчальна книга - Богдан
Рік видання
: 2011
Формат
: 60x84/16
Кількість сторінок
: 176
Обкладинка
: М’яка
Вага, гр.
: 162
16.0 грн.

     Алгебра 7 клас. Вправи. Самостійні роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для експрес-контролю.

     У посібнику запропонована повна добірка матеріалів з алгебри 7-го класу відповідно до шкільної програми: вправи, рівневі самостійні роботи, тематичні контрольні роботи та завдання для експрес-контролю знань. Призначений для вчителів, методистів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

                                                                                     Зміст
Передмова
Передмова до третього видання
Вправи
І. Повторення матеріалу з курсу математики 6 класу
Обчислення значень числових виразів
Розв’язування задач на відсотки
Знаходження значень буквених виразів
Розкриття дужок і зведення подібних доданків
ІІ. Лінійні рівняння з однією змінною
Лінійні рівняння з однією змінною. Розв’язування лінійних рівнянь
Розв’язування задач за допомогою рівнянь.
Рівняння як математична модель задачі
ІІІ. Цілі вирази
Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази.
Числове значення виразу
Степінь з натуральним показником
Властивості степеня з натурaльним показником. Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразів
Одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня
Многочлен. Подібні члени многочлена та їхнє зведення
Додавання та віднімання многочленів
Множення одночлена і многочлена
Множення двох многочленів.
Розкладання многочленів на множники способом
винесення спільного множника за дужки
Розкладання многочленів на множники способом
групування
Різниця квадратів двох виразів. Множення різниці
двох виразів на їхню суму
Квадрат двочлена
Сума і різниця кубів
Використання формул скороченого множення
для розкладання многочленів на множники
Розкладання многочлена на множники різними способами
IV. Функції
Функція
Область визначення фунції
Способи задання функції. Область значень функції. Графік функції
Лінійна функція, її графік та властивості
Функція y=kx, її графік і властивості
Взаємне розміщення графіків лінійних функцій
V. Системи лінійних рівнянь з двома змінними
Рівняння з двома змінними. Розв’язок рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними та його
графік
Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними
та її розв’язок. Розв’язання систем лінійних рівнянь
з двома змінними графічним способом
Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки
Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання
Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними різними способами
Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
Самостійні роботи
С–1. Повторення матеріалу з курсу математики 6 класу
С–2. Лінійне рівняння з однією змінною
С–3. Степінь з натуральним показником
С–4. Одночлен......
С–5. Многочлен. Додавання і віднімання многочленів
С–6. Множення одночлена і многочлена
С–7. Множення двох многочленів
С–8. Винесення спільного множника за дужки та спосіб групування
С–9. Різниця квадратів. Квадрат двочлена
С–10. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники
С–11. Функції. Лінійна функція
С–12. Системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. Графічний спосіб та спосіб підстановки
С–13. Розв’язування системи лінійних рівнянь з двома
змінними способом додавання. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь
Тематичні контрольні роботи
ТКР–1. Лінійні рівняння з однією змінною
ТКР–2. Вирази зі змінними і степенями. Тотожні
перетворення виразів. Одночлен
ТКР–3. Многочлен. Додавання і віднімання многочленів. Множення многочлена і одночлена
ТКР–4. Множення двох многочленів. Розкладання
многочленів на множники винесенням спільного множника
за дужки та способом групування
ТКР–5. Формули скороченого множення. Використання формул скороченого множення для розкладання
многочленів на множники
ТКР–6. Функції. Лінійна функція
ТКР–7. Системи лінійних рівнянь з двома змінними
ТКР–8. Підсумкова робота за 7-й клас
Завдання для експрес-контролю знань
ЕК–1. Лінійні рівняння з однією змінною
ЕК–2. Вирази зі змінними і степенями. Тотожні
перетворення виразів. Одночлен
ЕК–3. Многочлен. Додавання і віднімання многочленів. Множення многочлена і одночлена
ЕК–4. Множення двох многочленів. Розкладання
многочленів на множники винесенням спільного множника
за дужки та способом групування
ЕК–5. Формули скороченого множення. Використання
формул скороченого множення для розкладання
многочленів на множники
ЕК–6. Функції. Лінійна функція
ЕК–7. Системи лінійних рівнянь з двома змінними
Відповіді та вказівки до вправ

Додати новий коментар

Детальніше про опції форматування